Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach

NIP: 5512124676
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
Numer telefonu znajdziesz przy danej placówce poniżej
Dane teleadresowe firmy: Karmelicka 5 34-100 Wadowice
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach jest to szpital pracujący w obrębie miasta Wadowice. W instytucji wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do wykonywanych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (bardzo duży limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (zbliżony do średniego limit świadczeń) oraz Rehabilitacja lecznicza (średni limit świadczeń), Profilaktyczne programy zdrowotne (mały limit świadczeń), Ratownictwo medyczne (średni limit świadczeń)
Szpital ma osiem oddziałów, w których hospitalizowani są chorzy. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Geriatryczny, Oddział Pediatryczny oraz Oddział Neonatologiczny.
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej W Wadowicach ma gabinet lekarza rodzinnego a także dwadzieścia trzy gabinety specjalistyczne. Największymi poradniami są Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Geriatryczna a także Poradnia Neurologiczna.
Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w podstawowej opiece zdrowotnej. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy jeżeli zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych schorzeń a także dla zachowania ciągłości procesu leczenia. Firmie zakontraktowano również świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W firmie możliwe jest też wykonanie szeregu badań diagnostycznych: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej czynna od poniedziałku do piątku w godzinach otwarcia placówki. W celu ustalenia terminu do wybranego specjalisty potrzebne będą: dokument toższamości, skierowanie na badanie od lekarza rodzinnego, dowód ubezpieczenia.

Rehabilitacja lecznicza

 

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 7B Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 7 dni Szacowana data wolnych terminów: po 28 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 49°52' 51.26" N Długość geograficzna: 19°29' 35.03" E
 

Poradnia Rehabilitacyjna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E

Leczenie szpitalne

 

Oddział Chirurgii Ogólnej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny Ogólny Wadowice

Adres: Karmelicka 7B Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 39 dni Szacowana data wolnych terminów: po 5 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 51.26" N Długość geograficzna: 19°29' 35.03" E
 

Oddział Chirurgii Urazowej

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Wadowice

Adres: Karmelicka 7B Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 311 dni Szacowana data wolnych terminów: po 26 maja 2020
Szerokość geograficzna: 49°52' 51.26" N Długość geograficzna: 19°29' 35.03" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 7 Miasto: Wadowice
Tel. (033)823 52 99 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.04" N Długość geograficzna: 19°29' 32.81" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 7B Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 26 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 51.26" N Długość geograficzna: 19°29' 35.03" E
 

Oddział Chorób Wewnętrznych - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 12 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.83" N Długość geograficzna: 19°29' 26.84" E
 

Oddział Geriatryczny - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 7B Miasto: Wadowice
Tel. +48 33 872 13 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 51.26" N Długość geograficzna: 19°29' 35.03" E
 

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 7 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Szacowana data wolnych terminów: po 9 września 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 49.74" N Długość geograficzna: 19°29' 34.9" E
 

Oddział Neonatologiczny - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 7B Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 51.26" N Długość geograficzna: 19°29' 35.03" E
 

Oddział Obserwacyjno-Zakaźny - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 12B Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu listopadzie: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.46" N Długość geograficzna: 19°29' 25.84" E
 

Oddział Pediatryczny - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 12 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.83" N Długość geograficzna: 19°29' 26.84" E

Poradnie specjalistyczne

 

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Szacowana data wolnych terminów: po 25 sierpnia 2020
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2014-04-15) jeden dzień
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Chorób Naczyń - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 425 dni Szacowana data wolnych terminów: po 23 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Chorób Zakaźnych - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 207 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 października 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Dermatologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Diabetologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 13 11 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 288 dni Szacowana data wolnych terminów: po 19 sierpnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Endokrynologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00
Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów: (2013-06-03) 27 dni
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Endokrynologiczna

[zobacz mapkę]

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Wadowice

Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 345 dni Szacowana data wolnych terminów: po 22 listopada 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Gastroenterologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 308 dni Szacowana data wolnych terminów: po 8 września 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Geriatryczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. +48 33 872 13 22
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Gruźlicy I Chorób Płuc - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni Szacowana data wolnych terminów: po 31 stycznia 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Kardiologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Szacowana data wolnych terminów: po 20 stycznia 2020
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Leczenia Zeza - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 33 dni Szacowana data wolnych terminów: po 15 kwietnia 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Logopedyczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Neonatologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Neurologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 144 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 lipca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Okulistyczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 123 dni Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Onkologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 21 00 Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Otolaryngologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Szacowana data wolnych terminów: po 18 czerwca 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Reumatologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Szacowana data wolnych terminów: po 11 kwietnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Urologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 21 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 221 dni Szacowana data wolnych terminów: po 7 października 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Pracownia Endoskopii - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 34 dni Szacowana data wolnych terminów: po 6 lutego 2019
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E

Leczenie psychiatryczne

 

Poradnia Leczenia Uzależnień - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 13 67 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Psychologiczna - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 12 00
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E
 

Zespół Leczenia Środowiskowego (Domowego) - Wadowice

[zobacz mapkę]
Adres: Ul. Karmelicka 5 Miasto: Wadowice
Tel. (033)872 13 22 Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki Szacowana data wolnych terminów: po 31 grudnia 2018
Szerokość geograficzna: 49°52' 50.1" N Długość geograficzna: 19°29' 31.16" E