Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych I Administracji W Bydgoszczy

 • NIP: 5542201453
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N
  Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
 • Dane teleadresowe firmy:
 • Markwarta 4-6
 • 85-015 Bydgoszcz

Opis placówki

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Bydgoszczy jest to szpital świadczący usługi w obrębie miasta Bydgoszcz. W obiekcie wykonywane jest sześć świadczeń medycznych. Do powyższych usług należą: Ambulatoryjna opieka specjalistyczna(bardzo duży limit świadczeń), Leczenie szpitalne (średni limit świadczeń), Opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień (mały limit świadczeń) i Rehabilitacja lecznicza (duży limit świadczeń), Leczenie stomatologiczne (bardzo duży limit świadczeń), Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze (duży limit świadczeń)
Szpital posiada dziewięć oddziałów, w których leczeni są pacjenci. Do największych oddziałów szpitalnych należą Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Neurologiczny i Oddział Neonatologiczny.
W poradni dentystycznej dostępny jest poniższy zakres bezpłatnych usług dentystycznych: Kontrolne badanie dentystyczne, znieczulenie miejscowe zębów, uzupełnianie braków oraz pomoc doraźna w przypadku obrzęku twarzy. Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych W Bydgoszczy posiada poradnię lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz piętnaście gabinetów specjalistycznych. Największymi z nich są Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, Poradnia Otolaryngologiczna oraz Poradnia Zdrowia Psychicznego.
Dla Pań zoz świadczy świadczenia położnej POZ obejmujące zakres edukacji w zakresie planowania rodziny, opieki w okresie ciąży i porodu jak również opieki nad pacjentką w okresie jej życia. Umowa placówki w zakresie lekarza POZ obejmuje prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjenta, okresową ocenę pacjentów a także przeprowadzanie badań pacjentów. Do kompetencji pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej w poradni należy wykonywanie świadczeń pielęgnacyjnych. Zawiera kompleksową opiekę nad chorym. Jednostka posiada umowę na transport sanitarny w POZ. Ten rodzaj transportu przysługuję osobą w przypadkach gdy gdy zachodzi konieczność leczenia leczenia określonych chorób i także dla zachowania ciągłości leczenia. Jednostce zakontraktowano także usługi nocnej i świątecznej ambulatoryjnej opieki lekarskiej W przedsiębiorstwie opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w przypadku nagłego pogorszenia stanu medycznego stanu medycznego. Pomoc ta udzielana jest od Poniedziałku do Piatku od godz. 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godzi. 8.00 do 8.00 dnia następnego. W ramach pomocy zapewniana jest niezbędna pomoc medyczna, ciągłość leczenia, a także orzekania i opiniowanie stanu zdrowia w uzasadnionych przypadkach. W placówce możliwe jest również zrobienie następujących badań: Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Gastroskopia, Badania Endoskopowe Przewodu Pokarmowego - Kolonoskopia
Rejestracja osobista, telefoniczna lub za pośrednictwem osoby trzeciej możliwa pon.-pt. w godzinach świadczenia usług. Aby zarejetrować się do gabinetu specjalistycznego niezbędne są: dowód osobisty, skierowanie do gabinetu specjalistycznego wystawione przez lekarza posiadającego umowę z NFZ, dokument ubezpieczeniowy.

Rehabilitacja lecznicza

[zobacz mapkę]

Dział (Pracownia) Fizjoterapii - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826217
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 204 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 26 grudnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826263
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 431 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Rehabilitacyjna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 143 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie szpitalne

[zobacz mapkę]

Oddział Chirurgiczny

Oddział Chirurgiczny Ogólny Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826302
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 86 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 24 sierpnia 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Geriatrii

Oddział Geriatryczny Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 525826364
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 72 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 20 czerwca 2020

[zobacz mapkę]

Oddział Ginekologiczno-Położniczy - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826272
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2018, czas oczekiwania wynosił wtedy 7 dni.

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-06-15) 10 dni

[zobacz mapkę]

Oddział Kardiologiczny - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826210
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Oddział Neurologiczny - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826262
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826302
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 9.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 68 dni.

[zobacz mapkę]

Pododdział Chorób Wewnętrznych

Oddział Chorób Wewnętrznych Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826210
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 13 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Neonatologiczny

Oddział Neonatologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826258
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: brak kolejki

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Ortopedyczny

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826302
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 209 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 grudnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pododdział Urologiczny

Oddział Urologiczny Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826302
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 10 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Poradnie specjalistyczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Ogólnej - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 62 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Chirurgii Onkologicznej - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 30 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 października 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Dermatologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 13 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 12 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Diabetologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 65 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 10 marca 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Endokrynologiczna

Świadczenia Z Zakresu Endokrynologii Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 284 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 22 października 2021

[zobacz mapkę]

Poradnia Gastroenterologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu grudniu: 89 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 marca 2021

[zobacz inne poradnie]

Termin wizyty zgłaszany przez pacjentów:

(2016-10-14) 13 dni

[zobacz mapkę]

Poradnia Geriatryczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 525826299;298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 46 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 7 września 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Ginekologiczno-Położnicza - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 5 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Kardiologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 118 dni.

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Laryngologiczna

Poradnia Otolaryngologiczna Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 3.2015, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Logopedyczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 5 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Neurologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 158 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 14 kwietnia 2021

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Poradnia Urazowo-Ortopedyczna

Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 11.2014, czas oczekiwania wynosił wtedy 68 dni.

[zobacz mapkę]

Poradnia Urologiczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 83 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 listopada 2020

[zobacz inne poradnie]
[zobacz mapkę]

Pracownia Endoskopii - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826298
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: 66 dni [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 16 czerwca 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie stomatologiczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Ortodontyczna - Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826323
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 29 kwietnia 2020

[zobacz mapkę]

Poradnia Stomatologiczna (Pakiet Stom. Zachowawczej)

Poradnia Stomatologiczna Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 052 5826322
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E
Czas oczekiwania pacjentów przyjmowanych w miesiącu styczniu: brak kolejki [zobacz wykres]

Szacowana data wolnych terminów: po 30 maja 2020

[zobacz inne poradnie]

Leczenie psychiatryczne

[zobacz mapkę]

Poradnia Zdrowia Psychicznego - Bydgoszcz

 • Adres: M.kopernika 14
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826275
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 40.46" N Długość geograficzna: 18°0' 52.9" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Opieka długoterminowa

[zobacz mapkę]

Zakład/oddziału Opiekuńczo-Leczniczy

Zakład/oddział Opiekuńczo-Leczniczy Bydgoszcz

 • Adres: Markwarta 4-6
  Miasto: Bydgoszcz
 • Tel. 52 5826311
 • Szerokość geograficzna: 53°7' 36.22" N Długość geograficzna: 18°0' 40.54" E

Brak aktualnych informacji o kolejkach z NFZ

Ostatnie dane o kolejkach pochodzą z 2.2020, czas oczekiwania wynosił wtedy 0 dni.

[zobacz inne poradnie]

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Lokalizacja

Podaj informację o kolejce

';