Badania diagnostyczne Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakł‚ad Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Bydgoszczy

Opis badań diagnostycznych

W miejscowości Bydgoszcz placówka udostępnia siedem gabinetów zajmujących się badaniami diagnostycznymi na ulicy: Markwarta. Jednostki udostępniają wykonanie badań diagnostycznych: Pozostała opieka ambulatoryjna.
Świadczony jest także zestaw badań diagnostycznych w obszarze: Kardiologia, Neurologia a także Radiologia i diagnostyka obrazowa. Badania laboratoryjne.
Pozostałe badania diagnostyczne to: endoskopia, diagnostyka obrazowa, usg. Telefon do poracowni diagnostycznych: 52 58 26 200.

Diagnostyka

Gabinet Zabiegowy

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Położnictwo i ginekologia
 • Urologia
 • Chirurgia ogólna
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Choroby wewnętrzne
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Medycyna rodzinna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Pediatria

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Medycyna rodzinna
 • Pediatria
 • Okulistyka
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Położnictwo i ginekologia
 • Gastroenterologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Kardiologia
 • Urologia
 • Otorynolaryngologia
 • Endokrynologia
 • Chirurgia ogólna
 • Chirurgia onkologiczna

Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego:

 • Urologia
 • Chirurgia ogólna
 • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
 • Otorynolaryngologia
 • Chirurgia onkologiczna
 • Okulistyka
 • Endokrynologia
 • Choroby wewnętrzne
 • Medycyna rodzinna
 • Gastroenterologia
 • Kardiologia
 • Pediatria
 • Położnictwo i ginekologia
 • Gabinet działa od ponad 8 lat
Dostosowanie:
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

ulica Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

Telefon:

52 58 26 200

Pracownia Diagnostyki Chorób Serca i Naczyń

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Kardiologia

Inne:

 • Kardiologia
 • Gabinet działa od ponad 9 lat
Adres:

ulica Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

Telefon:

52 58 26 200

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)

Badania laboratoryjne:

 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Dostosowanie:
 • klimatyzacja
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

ulica Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

Telefon:

52 58 26 200

Pracownia EEG, EMG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Inne:

 • Neurologia
 • Gabinet działa od ponad 8 lat
Dostosowanie:
 • klimatyzacja
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

ulica Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

Telefon:

52 58 26 200

Pracownia EKG

Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe

Leczenie stacjonarne:

 • Kardiologia

Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne:

 • Kardiologia
 • Gabinet działa od ponad 8 lat
Dostosowanie:
 • klimatyzacja
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

ulica Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

Telefon:

52 58 26 200

Pracownia Endoskopii

Pracownia endoskopii

Pozostała opieka ambulatoryjna:

 • Gastroenterologia

Endoskopia:

 • Gastroenterologia
 • Gabinet działa od ponad 9 lat
Specjalizacje:
 • Kolonoskopia
 • Gastroskopia
Dostosowanie:
 • parking
Wyposażenie:
 • przystosowanie do pojazdów dla niepełnosprawnych
 • łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych
 • korytarze przystosowane dla niepełnosprawnych
 • windy przystosowane dla niepełnosprawnych
Adres:

ulica Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

Telefon:

52 58 26 200

Zakład Radiologii Lekarskiej z Pracowniami

Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej

Diagnostyka obrazowa:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

USG:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa

Inne:

 • Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • Gabinet działa od ponad 21 lat
Adres:

ulica Markwarta 4-6
85-015 Bydgoszcz

Telefon:

52 58 26 200

Sprawdź kolejki do specjalistów

 

Podaj informację o kolejce

';